Bermo Accountancy

Welkom bij Bermo Accountancy.

Doelgroep
Bermo Accountancy is er speciaal voor bedrijven die financieel in zwaar weer terecht zijn gekomen of waar continuering om wat voor reden dan ook een probleem is.

Missie
Bermo Accountancy heeft als missie bedrijven succesvol voort te zetten en – indien nodig – weer financieel gezond te maken.

Dienstverlening
Wij bieden onze diensten aan ongeacht branche of bedrijfsvorm/rechtsvorm: van handel tot productie en van recreatief tot dienstverlening.

In principe kan ieder bedrijf een beroep op ons doen wanneer een faillissement dreigt of financiële problemen de onderneming ondermijnen.

Bijvoorbeeld: wanneer een faillissement dreigt, uw bedrijf een hoge schuldenlast heeft, u door ziekte of leeftijd niet meer in staat bent om uw bedrijf voort te zetten, er geen opvolging voor uw bedrijf is, u uw onderneming van de hand wilt doen, u het liefst in loondienst wilt treden binnen uw eigen bedrijf, u een gezond bedrijf van de hand wilt doen.

Werkwijze
Wij brengen uw bedrijf onder in een werkmaatschappij en passen onze eigen integere en unieke combinatie van financiële- en bedrijfsprincipes toe. Wij geven hoge prioriteit aan het continueren van uw bedrijf, inclusief personeel. We zijn dus niet gericht op het opsplitsen en verkopen of met een snelle reorganisatie uw bedrijf te saneren.

Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? We maken graag een afspraak voor een (geheel vrijblijvend) oriënterend gesprek. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening.